ข้อกำหนดและเงื่อนไข


อัพเดทวันที่ 29 พฤศจิกายน 2019
ยินดีต้อนรับสู่ EzBizTrip - โซลูชั่นตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ (“โซลูชั่น”) โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด คุณสามารถลงทะเบียนและใช้โซลูชันได้ด้วยที่อยู่อีเมลบริษัท ข้อตกลงต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลใด ๆ ที่ใช้โซลูชันที่เกี่ยวข้องกับบัญชี EzBizTrip (“ บัญชี”).
โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้หรือใช้งานโซลูชันซึ่งมีให้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ezbiztrip.com และ / หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า“ไซต์”),คุณ (1) ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ของสิ่งนี้ ข้อตกลงการใช้งาน (“ ข้อตกลง T&C”) และรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือองค์กรที่ระบุว่าเป็นเจ้าของบัญชี (“ บริษัท ”) เพื่อใช้บัญชีเป็นผู้ใช้รายบุคคล (“ ผู้ใช้”)
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อยอมรับข้อตกลงของ T&C คุณก็ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์ EzBizTrip ซึ่งตั้งอยู่ที่ https://www.ezbiztrip.com/privacy-policy,ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ EzBizTrip รวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อย่าใช้โซลูชัน โปรดทราบว่าข้อตกลงของ T&C อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย EzBizTrip Inc. (“ EzBizTrip”) ตามดุลยพินิจของตนได้ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง EzBizTrip จะทำสำเนาข้อตกลงใหม่ของคุณที่เว็บไซต์และภายในแอปพลิเคชัน ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ใด ๆ จะมีให้จากภายในหรือผ่านทางโซลูชัน EzBizTrip ที่ได้รับผลกระทบบนเว็บไซต์หรือภายในแอปพลิเคชัน เราจะอัปเดตวันที่“ อัพเดตล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของข้อตกลงและเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ จะมีผลทันทีสำหรับผู้ใช้ใหม่ของเว็บไซต์แอปพลิเคชันและจะมีผลสิบห้า (15) วันหลังจากโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่หรือสิบห้า (15) วันหลังจากส่ง อีเมลแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคุณต้องหยุดใช้โซลูชั่น

การลงทะเบียน; ความปลอดภัยของบัญชี

 • การลงทะเบียน
  การลงทะเบียนผู้ใช้จะต้องใช้โซลูชั่น EzBizTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือปฏิเสธหรือ จำกัด การเข้าถึงโซลูชั่นหรือคุณสมบัติใด ๆ ให้กับทุกคนในดุลยพินิจของตน คุณจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณในการลงทะเบียนใด ๆ ตกลงที่จะไม่แสดงข้อมูลประจำตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ใช้ของคุณผิดและตกลงที่จะรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นจริงไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์หรือ EzBizTrip มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ EzBizTrip มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ การใช้โซลูชันในปัจจุบันหรือในอนาคตทั้งหมด (หรือส่วนใด ๆ ของโซลูชัน)
 • ความปลอดภัยของบัญชี
  page.TermsAndConditions.1b_

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน EzBizTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทั้งบริษัทและผู้ใช้พนักงานในการเข้าถึงและใช้โซลูชั่นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีสำหรับการทำธุรกรรมโรงแรมแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นการคืนภาษีธุรกรรมโดยประมาณ (เช่นการขายและการใช้,การเข้าพัก,ภาษีห้องพัก,ภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่นๆ) ที่ชำระให้กับผู้จัดหาโรงแรมอัตราค่าเช่าสำหรับห้องพัก ผู้จัดหาโรงแรมแจ้งให้เราทราบสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างรวมถึงจำนวนภาษี ผู้จัดหาโรงแรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องไปยังเขตอำนาจศาลภาษีที่เกี่ยวข้อง

การให้สิทธิ; ข้อจำกัดการใช้

 • การให้สิทธิ
  คุณจะรักษาและอัพเดทข้อมูลผู้ใช้ของคุณทันทีเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วน คุณไม่สามารถแชร์บัญชีและ / หรือรหัสผ่านให้กับใครและคุณเข้าใจว่าบุคคลใดก็ตามที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอาจสามารถเข้าถึงบัญชี (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายข้อมูลธุรกรรมและอื่น ๆ ข้อมูลผู้ใช้) คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามการแบ่งปันหรือการสูญเสียชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณจะแจ้ง EzBizTrip ทันทีหากคุณค้นพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมถึงการใช้หรือการเปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดแย้งกันในที่นี้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะไม่มีความเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินอื่น ๆ ในบัญชีของคุณและคุณยังรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าสิทธิทั้งหมดในและบัญชีของคุณนั้น ประโยชน์ของ EzBizTrip โดยการใช้และการเข้าถึง EzBizTrip คุณรับทราบและตกลงว่าการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่เป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณเข้าใจว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่าน EzBizTrip อาจถูกอ่านหรือขัดขวางโดยผู้อื่นแม้ว่าจะมีประกาศพิเศษว่ามีการเข้ารหัสเฉพาะการส่ง
 • ข้อจำกัดการใช้
  ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้คุณจะต้องไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์,เครื่องมือตัวแทน,อุปกรณ์กลไก,หรือสิ่งที่ชอบในการเข้าถึงค้นหาหรือดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาจากโซลูชันของเราหรือใช้โซลูชันของเราด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากผ่านอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนโดยสาธารณะของเรา
  • การใช้,การขาย,การแจกจ่าย,ใบอนุญาต,ช่วงออกอากาศสด หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในทรัพย์สิน EzbizTrip หรือสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงของ T&C
  • แนะนำข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลามกอนาจารหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายลงในโซลูชัน
  • การใช้, การแสดง, มิเรอร์, กรอบหรือรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการไว้ในเว็บไซต์แอปพลิเคชันมือถือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  • การใช้โรบอต, สไปเดอร์, ครอปเปอร์, สแครปเปอร์หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม EzBizTrip เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
  • วางมัลแวร์หรือใช้โซลูชันของเราเพื่อแจกจ่ายมัลแวร์
  • ถอดรหัส, แยกส่วนถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการจัดหาโซลูชัน

การยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการจองล่วงหน้าได้โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโรงแรม / เที่ยวบิน คุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรม / เที่ยวบินที่ชำระล่วงหน้า แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงที่ระบุในกฎและข้อ จำกัด สำหรับการจองซึ่งอาจสูงเท่ากับราคาการจองเต็มหากคุณไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณก่อนระยะเวลานโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับกับการจองที่คุณจองซึ่งแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการโรงแรม / เที่ยวบิน (ปกติ 24 ถึง 72 ชั่วโมงก่อนวันที่คุณเดินทางมาถึง) คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่ากัน ตามอัตราที่เรียกเก็บคืนค่าธรรมเนียมการคืนภาษีและค่าบริการ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในบางกรณีผู้ให้บริการโรงแรม / เที่ยวบินบางรายไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองหลังจากทำตามที่ระบุไว้ในกฎและข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม

การสิ้นสุดสัญญา

คุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณให้สิทธิ์การเข้าถึง EzBizTrip โดยไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้โซลูชั่นของเราเป็นเวลา 3 ปีหรือคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวของเราที่ support@ezbiztrip.com การสิ้นสุดสัญญา
EzBizTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีสาเหตุและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมัน แต่เพียงผู้เดียวทันทีที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งอาจเป็นอีเมล) หรือโดยการยกเลิกบัญชีหรือผู้ใช้ของคุณเข้าถึงบัญชี หรือวิธีแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ระบบพยายามที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าว
EzBizTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดภายใต้สถานการณ์บางอย่างตามดุลยพินิจของเราเองสถานการณ์ดังกล่าวจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):
 • การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือเอกสารแนวทางหรือกฎระเบียบอื่น ๆ
 • การร้องขอโดยการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
 • การลบบัญชีที่เริ่มด้วยตนเอง;
 • การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา;
 • การหยุดหรือการดัดแปลงวัสดุในบริการของ Travelstop หรือบางส่วน หรือ
 • ปัญหาหรือปัญหาด้านเทคนิคหรือความปลอดภัยที่ไม่คาดคิด
เมื่อสิ้นสุดสัญญา สิทธิ์ในการใช้งานโซลูชันจะสิ้นสุดลงทันที

โปรแกรมรางวัล

โปรแกรมรางวัล EzBizTrip สนับสนุนผู้เข้าร่วมโปรแกรมรางวัล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เพื่อรับคะแนนรางวัล (“ คะแนนรางวัล”) และตามแรงจูงใจที่ระบุโดย EzBizTrip
 • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมรางวัล
  คุณมีสิทธิ์เป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมรางวัลเท่านั้นหากคุณมีอายุมากและ: (i) มีอำนาจตามกฎหมายที่จะยอมรับข้อตกลงของ T&C; (ii) อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่อนุญาตให้เข้าร่วมโปรแกรมรางวัลตามกฎหมาย
 • การรับคะแนนรางวัล
  คุณสามารถรับคะแนนรางวัลหากใช้จ่ายตลอดการเดินทางน้อยกว่างบประมาณการเดินทางที่นายจ้างของคุณอนุมัติ
 • การแลกคะแนน
  คะแนนสะสมสามารถแลกได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในร้าน EzBizTrip ที่ให้บริการผ่าน EzBizTrip โซลูชั่น และเฉพาะเมื่อคุณทำตามขั้นตอนการแลกรางวัลที่ระบุไว้ในนั้น คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณเมื่อคุณแลกคะแนนแล้ว
 • ข้อกำหนดของบุคคลที่สาม
  เมื่อคุณแลกคะแนนรางวัลของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สาม (เช่นเที่ยวบินที่เสนอโดยสายการบินโรงแรมที่พัก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่ซื้อผ่านการแลกคะแนนรางวัลอาจถูกควบคุมโดยข้อกำหนดของบุคคลที่สามดังกล่าว EzBizTrip ไม่มีความรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงบุคคลที่สามที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่านทางร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ.

ส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:
EzBizTrip Inc,
9 Temasek Boulevard,
Suntec Tower Two, #07-01,
Singapore 038989
หรือคุณอาจส่งอีเมลถึงเราที่: contact@ezbiztrip.com