จัดการนโยบายการเดินทางขององค์กรได้ง่ายด้วย EzBizTrip

นโยบายการท่องเที่ยวที่เป็นธรรม

เราต้องการให้แน่ใจว่านักท่องเที่ยวของเราจะอยู่ในนโยบายการเดินทางของพวกเขาและในเวลาเดียวกันก็จะได้รับความยืดหยุ่น นี่คือเหตุผลที่เราได้รวมนโยบายเข้ากับแพลตฟอร์มของเรา เมื่อผู้จัดการการเดินทางนำนโยบายการเดินทางขององค์กรไปไว้ในระบบ พนักงานจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาสามารถจองเที่ยวบินและโรงแรมใด

นโยบายของนักเดินทางจะเห็นด้วยกับ

Having an in-built policy makes it easy for travel managers to keep travellers within the budget. Travellers also have an incentive to save the company money by making wise cost-conscious travel choices.

Travel managers can create a corporate travel policy and change it whenever. Once a policy has been set in the platform, there is no need to worry about travellers booking out of budget anymore.

A formal Expense policy is essential for any business. Both SMEs and big companies can profit from having a clearly defined corporate travel policy as it helps employees understand how a company’s money should and can be spent.

With guidelines being stated clearly in black and white, corporate travellers will have a better understanding of travel spend expectations when on a business trip.

For corporate travellers looking to have their travels reimbursed, abiding by the policy is also vital. Implementing such a policy will establish a mutual understanding between employee and employer that reimbursement is only possible with detailed and accurate expense reports.