Liên hệ

Khiến người đi công tác hạnh phúc, đó là sứ mệnh của chúng tôi

Mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày và 365 ngày mỗi năm. Tôi thật sự không mong muốn làm những công việc mất thời gian và luôn tìm kiếm các giải pháp giúp công việc của mình đơn giản hơn.

Tôi đi công tác 180 ngày mỗi năm. Tôi nhận ra rằng quản lý các chuyến đi hay sắp xếp các hoá đơn chứng từ khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Nếu thời gian đó được sử dụng cho công việc khác sẽ hữu ích hơn nhiều

Tôi nhận thấy rằng hầu hết những người đi công tác đều có chung suy nghĩ như vậy, đó là lý do tại sao tôi muốn EzBizTrip là một nền tảng quản lý chuyến đi công tác thật đơn giản và dễ dùng.

Takaya TomoseNgười sáng lập EzBizTrip

Nhóm chúng tôi

Takaya Tomose

Co-Founder & CEO

Huong Vu

Phát triển sản phẩm

Traven Koo

Giám đốc Sales & Marketing

Shazrina Aim

Chuyên viên Sales & Marketing

Minh Nguyen

Chuyên viên phát triển

Chan

Thiết kế UX/UI

Phan Ha

Chuyên viên phát triển

Vu Hoan

Chuyên viên phát triển

Thang Nguyen

Chuyên viên phát triển

Gửi tin nhắn

Thông tin liên hệ