05/02/20202 phút đọc

Bạn Đang Đánh Vật Với Đống Hóa Đơn Giấy Sau Chuyến Công Tác

Thu thập hàng tá hóa đơn giấy, xếp lại, dập ghim, scan, nhập dữ liệu chi phí, chờ được thanh toán… thực sự là một quy trình chán ngắt. May mắn thay, công nghệ hiện đại cho phép chúng ta quản lý chi phí, đặt phòng khách sạn và kiểm tra các chuyến bay, tất cả tích hợp trên cùng một nền tảng.

Trung bình, một người đi công tác dành tới 20 phút để hoàn thiện và quản lý dữ liệu chi phí của họ cho một chuyến đi 3 ngày. Thời gian đó sẽ có ích hơn nhiều nếu chúng ta dành để xử lý công việc thực sự.

Tuy nhiên, mặc dù các nền tảng với tính năng quản trị chi phí sẽ hiệu quả hơn nhiều cho những người đi công tác, vẫn có nhiều công ty không muốn thay đổi, sợ rằng chuyển sang một phần mềm mới sẽ mất thời gian. Thật may là cả người quản lý và nhân viên đều muốn nâng cấp trải nghiệm người dùng của họ.

Với hệ thống Ezbiztrip, mọi việc trở nên cực kì dễ dàng. Chúng tôi hỗ trợ người đi công tác quản lý chi phí của họ, cũng như cung cấp cho họ dữ liệu chi tiết về chi tiêu.

Với hệ thống quản trị chi phí Ezbiztrip, bạn có thể dễ dàng thêm chi phí, kiểm soát chi tiêu, cũng như theo dõi quy trình hoàn ứng cho mình.