Business Travel Expenses App

Giúp quản lý công tác phí của bạn đơn giản, nhanh chóng và chính xác

  • Chụp lại các hoá đơn bất kỳ nơi nào và khi nào
  • Phê duyệt chi phí nhanh chóng ngay khi tạo yêu cầu thanh toán và cung cấp đủ hoá đơn chứng từ của chuyến đi.
  • Quản lý công tác phí dễ dàng nhờ hệ thống báo cáo chi phí tự động của chúng tôi. Cấp quản lý có thể nhanh chóng phê duyệt chi phí chỉ bằng một cú nhấp chuột và theo dõi được các chi phí thực tế của công ty.
  • Quản lý công tác phí dễ dàng nhờ hệ thống báo cáo chi phí tự động của chúng tôi. Cấp quản lý có thể nhanh chóng phê duyệt chi phí chỉ bằng một cú nhấp chuột và theo dõi được các chi phí thực tế của công ty.

Chủ động hoá mọi chi phí

Chụp ảnh hoá đơn, phân loại chi phí và lưu trữ dưới dạng báo cáo. Sau đó trình phê duyệt chi phí bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.

Minh bạch chi tiêu

Hệ thống tổng hợp chi phí thực tế của bạn một cách trực quan nhất qua các con số và hệ thống báo cáo, giúp minh bạch hoá mọi chi phí của bạn

Kiểm soát chi phí

Chụp lại các hoá đơn chứng từ trong quá trình đi công tác và tải lên hệ thống.

Phê duyệt nhanh chóng

Cấp quản lý có thể rà soát và phê duyệt các chi phí công tác của nhân viên. Mọi hoạt động phê duyệt đều được thông báo tới những bên có liên quan cũng như được lưu trữ trong lịch sử phê duyệt.

How it can help you

Keeping track of expenses is vital for the financial management of a company. Proper documentation of business expenses is required to be aware of cash inflow and outflow, and for proper spend management. One of these many expenses that should also be tracked is business travel expenses.

Purpose of a Business Travel Expense Report

Both the finance department and traveller require a detailed report on travel spend. Corporate travellers require documentation so that they are properly reimbursed for the money spent on their business travels. The report will ensure that expenses can be audited properly and effectively.

Benefits of a Business Travel Expenses App

Utilising the functions available on a business travel expenses app like that of EzBizTrip is the solution to most accounting problems that travellers and companies face when tracking expenses on their trips.

A business travel expenses app keeps travellers on track of business travel policy compliance and spending budget. A good tracking app will allow users to capture receipts and keep these digital receipts of travel spend to create a detailed expense report for full reimbursements.

Remote Working and Expense Management

Automate and Manage your daily expense even when you are working remotely!
Start now