Ứng dụng theo dõi chi phí

Giúp quản lý công tác phí của bạn đơn giản, nhanh chóng và chính xác

  • Chụp lại các hoá đơn bất kỳ nơi nào và khi nào
  • Phê duyệt chi phí nhanh chóng ngay khi tạo yêu cầu thanh toán và cung cấp đủ hoá đơn chứng từ của chuyến đi.
  • Quản lý công tác phí dễ dàng nhờ hệ thống báo cáo chi phí tự động của chúng tôi. Cấp quản lý có thể nhanh chóng phê duyệt chi phí chỉ bằng một cú nhấp chuột và theo dõi được các chi phí thực tế của công ty.
  • Quản lý công tác phí dễ dàng nhờ hệ thống báo cáo chi phí tự động của chúng tôi. Cấp quản lý có thể nhanh chóng phê duyệt chi phí chỉ bằng một cú nhấp chuột và theo dõi được các chi phí thực tế của công ty.

Chủ động hoá mọi chi phí

Chụp ảnh hoá đơn, phân loại chi phí và lưu trữ dưới dạng báo cáo. Sau đó trình phê duyệt chi phí bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.

Minh bạch chi tiêu

Hệ thống tổng hợp chi phí thực tế của bạn một cách trực quan nhất qua các con số và hệ thống báo cáo, giúp minh bạch hoá mọi chi phí của bạn

Kiểm soát chi phí

Chụp lại các hoá đơn chứng từ trong quá trình đi công tác và tải lên hệ thống.

Phê duyệt nhanh chóng

Cấp quản lý có thể rà soát và phê duyệt các chi phí công tác của nhân viên. Mọi hoạt động phê duyệt đều được thông báo tới những bên có liên quan cũng như được lưu trữ trong lịch sử phê duyệt.

Điều này giúp bạn như thế nào ?

Theo dõi chi phí là rất quan trọng đối với việc quản lý tài chính của một công ty. Để quản lý chi tiêu một cách hiệu quả, bắt buộc cần chuẩn bị tài liệu chi phí đầy đủ để công ty có nhận thức rõ về dòng tiền hơn. Một trong các chi phí quan trọng cần quản lý là chi phí công tác.

Mục đích của báo cáo chi phí công tác

Cả bộ phận tài chính và người đi cần cung cấp báo cáo chi tiết về chi tiêu trong chuyến đi. Người đi công tác cần có giấy tờ để được bồi hoàn thích đáng cho chuyến đi công tác của họ. Báo cáo sẽ đảm bảo rằng các chi phí sẽ được kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả.

Lợi ích của Ứng dụng quản lý chi phí công tác

Sử dụng các chức năng sẵn có trên ứng dụng quản lý chi phí công tác như EzBizTrip là giải pháp hiệu quả cho hầu hết các vấn đề kế toán mà người đi công tác và công ty gặp phải khi cần theo dõi các chi phí trong chuyến đi của họ.

Ứng dụng quản lý chi phí công tác giúp người đi công tác theo dõi ngân sách chi tiêu phù hợp với chính sách của công ty. Một công cụ theo dõi tốt sẽ cho phép người dùng lưu trữ các biên lai và giữ chúng dưới định dạng kỹ thuật số, từ đó có thể tạo một báo cáo chi tiết về các khoản chi tiêu nhằm để bồi hoàn chi phí đầy đủ.

Làm việc từ xa và quản lý chi phí

Tự động hóa và quản lý chi phí hàng ngày ngay cả khi bạn đang làm việc từ xa!
Bắt đầu ngay