CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Cập nhật ngày 15 tháng 3, 2020

Chúng tôi nhận định rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề bảo mật khách hàng và thực hiện rất nghiêm ngặt vấn đề này.

Chính sách bảo mật này (gọi tắt là “Chính sách”) áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Tastech Pte. Ltd. hoạt động với tư cách là EzBizTrip (gọi tắt là “EzBizTrip”, “chúng tôi”). Ở đây chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý thông tin của bạn khi bạn sử dụng nền tảng, trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách này bổ sung cho Điều khoản dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Điều khoản”), các thuật ngữ viết hoa không được xác định ở đây có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách và Điều khoản này và theo luật pháp cho phép hoặc yêu cầu.

Chính sách này quy định cách dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu u (gọi tắt là “GDPR”) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (số 26 năm 2012 ) (gọi tắt là “PDPA”). Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được áp dụng cho bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn sử dụng và truy cập EzBizTrip sau khi Chính sách này được sửa đổi sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện, như đã sửa đổi.

CHÚNG TÔI LÀ AI

Tastech Pte. Ltd. đang hoạt động với tư cách là EzBizTrip (gọi tắt là “EzBizTrip”, “chúng tôi”) là trung tâm điều khiển (cho mục đích GDPR) chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Địa chỉ của chúng tôi là 9 Đại lộ Temasek, Suntec Tower Two, # 07-01, Singapore 038989. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại support@ezbiztrip.vn

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập dữ liệu cụ thể, trực tiếp từ bạn, đúng như thông tin bạn tự nhập. Chúng tôi cũng có thể tự động nhận một số dữ liệu, như thông tin về thiết bị của bạn và các khía cạnh Dịch vụ của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc dành thời gian sử dụng. Ví dụ về thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Dữ liệu cá nhân
  • Khi bạn tạo Tài khoản EzBizTrip (gọi tắt là “Tài khoản”), bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, có thể bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, tên và họ, thông tin liên lạc, mật khẩu tài khoản, thông tin công ty và thông tin thanh toán. Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung khi bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi như thông tin hành khách (cần thiết cho đặt chỗ du lịch), yêu cầu đặc biệt (ví dụ: yêu cầu bữa ăn, ưu tiên chỗ ngồi, số thành viên), hành trình du lịch (chi tiết chuyến bay và chỗ ở), ngân sách du lịch, và dữ liệu chi phí. Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ thư mời của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi bạn địa chỉ email của bạn và tự động gửi thư mời. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để gửi lời mời và theo dõi sự thành công của dịch vụ mời của chúng tôi.
  • Trong một số trường hợp, người quản lý của bạn có thể đã thiết lập một tài khoản với chúng tôi. Quản trị viên dịch vụ của người đó có thể cung cấp địa chỉ email của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng email này để gửi thư mời cho bạn, trong trường hợp đó, việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được coi là đã cho phép và đồng ý việc người quản lý tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong Chính sách này. Tất cả các quản trị viên dịch vụ của nhà quản lý đều bảo đảm, đại diện và cam kết rằng họ đã có được sự đồng ý của tất cả các bên về thông tin cá nhân được cung cấp theo cách được mô tả trong Chính sách này.
  • Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba, bạn đảm bảo, đại diện và cam kết rằng, bằng cách gửi thông tin đó cho chúng tôi, bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó để cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ.
 • Thông tin kỹ thuật, sử dụng và vị trí
  Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm các trang bạn đã xem, thời gian sử dụng các tính năng cụ thể, các mục được nhấp, thông tin về trình duyệt, hệ điều hành và loại thiết bị, số nhận dạng được liên kết với thiết bị, địa chỉ IP, ngày và giờ của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin vị trí, bao gồm thông tin vị trí được thiết bị của bạn tự động cung cấp. Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến, chúng tôi có thể sử dụng cookie, tệp nhật ký, pixel theo dõi, tập tin chỉ báo và các công nghệ khác để thu thập thông tin. Bạn có thể ngừng kích hoạt tính năng dịch vụ định vị trên thiết bị hoặc trình duyệt của mình nhưng khi làm như vậy, bạn không thể truy cập một số tính năng nhất định của Dịch vụ.
 • Nền tảng của bên thứ ba
  Chúng tôi có thể thu thập thông tin khi bạn tương tác với các quảng cáo của chúng tôi và các nội dung khác trên các nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang web mạng xã hội. Thông tin có thể bao gồm hồ sơ xã hội của bạn từ các trang mạng xã hội hoặc thông tin về việc bạn đã xem hoặc tương tác với nội dung.
 • Thông tin khác
  Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung từ bạn mà không được liệt kê rõ ràng ở đây. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy theo Chính sách này hoặc theo cách khác được bạn cho phép.
Chúng tôi sử dụng cookie (các bit văn bản được đặt trên ổ cứng của bạn bởi máy chủ trang web) để xác định duy nhất trình duyệt của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các cookie sau:
 • Cookie thiết yếu
  Đây là điều kiện bắt buộc để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi. Nếu không có các cookie này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi.
 • Cookie chức năng
  Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ sở thích của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Cookie phân tích
  Những cookie này cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu thống kê và phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Cookie quảng cáo
  Những cookie này được sử dụng để làm cho thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với bạn
 • Cookie truyền thông xã hội
  Những cookie này được sử dụng để cho phép bạn chia sẻ nội dung mà bạn thấy thú vị thông qua mạng xã hội của bên thứ ba và các trang web khác. Chúng cũng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

TỪ CHỐI

Mỗi khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn sẽ được lựa chọn từ chối liên lạc qua email hoặc bản tin quảng cáo. Bạn có thể nhấp vào liên kết được cung cấp ở cuối thư điện tử của chúng tôi để tự hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc. Ngoài ra, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hoặc đường dây trợ giúp của chúng tôi để thông báo cho chúng tôi về quyết định từ chối của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để cung cấp, cải thiện, cá nhân hóa, phân tích, chẩn đoán, đo lường và bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ về cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn bao gồm:
 • Cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • Để xác minh đặt chỗ và đặt phòng của bạn thông qua nền tảng EzBizTrip của chúng tôi;
 • Để cung cấp thông báo và phản hồi trên kênh truyền thông
 • Duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tô;
 • Tùy chỉnh các gói sản phẩm hiện tại và tương lai cho người dùng của chúng tôi;
 • Xử lý thanh toán, hoàn tiền, điều chỉnh lệ phí và khước từ;
 • Xử lý bảo hiểm và khiếu nại hành chính phát sinh từ Dịch vụ;
 • Nghiên cứu và phát triển;
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật;
 • Trả lời các câu hỏi từ bạn;
 • Liên hệ với bạn để cung cấp thông tin cập nhật về sản phẩm, thông tin về các sản phẩm bạn đã yêu cầu hoặc mua;
 • Tạo hoặc quản trị Tài khoản của bạn, bao gồm xác minh bạn bằng Tài khoản của bạn;
 • Tiếp thị và quảng bá sản phẩm, dịch vụ và tính năng của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm và theo dõi hiệu suất của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi;
 • Tạo thông tin tổng hợp, không xác định về cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
 • Chống thư rác, gian lận và các hình thức lạm dụng khác và tất cả các hành động điều tra liên quan sau đó;
 • Tăng cường bảo mật Dịch vụ của chúng tôi và bảo vệ thông tin của bạn;
 • Để giám sát hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và tương tác trực tiếp với khách hàng để đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu suất và mục đích xác minh danh tính;
 • Chia sẻ với các bên thứ ba với các mục đích được thảo luận tại Khoản 5 dưới đây;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài sản kinh doanh liên quan đến Tastech Pte. Ltd
 • Tuân thủ luật pháp hiện hành, quy trình, quy định pháp lý và và bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp;
 • Mục đích liên quan hợp lý đến những điều đã nêu ở trên.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân cụ thể với các đối tác chiến lược hợp tác cùng chúng tôi để cung cấp dịch vụ. Ví dụ về một số bên thứ ba này bao gồm:
 • Các nhà cung cấp dịch vụ
  Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty cung cấp dịch vụ như xử lý thanh toán, lưu trữ dữ liệu, lưu trữ web, thực hiện đơn hàng, dịch vụ khách hàng, dịch vụ liên quan đến du lịch, dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, xử lý thông tin, phân tích, tiếp thị, nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ khác cho phép các tính năng và chức năng cụ thể của Dịch vụ bạn đã yêu cầu.
 • Nhà cung cấp dịch vụ chuyến đi
  Khi bạn sử dụng Dịch vụ liên quan đến du lịch của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân có liên quan với các nhà cung cấp dịch vụ chuyến đi (gọi tắt là "Nhà cung cấp") như hãng hàng không, khách sạn, chủ sở hữu tài sản, bảo hiểm, dịch vụ cho thuê xe, vận chuyển mặt đất, hoạt động, đại lý du lịch trực tuyến, các bên trung gian và đại lý thực hiện giao dịch đặt chỗ của bạn.
 • Cố vấn chuyên nghiệp
  Luật sư, kế toán, kiểm toán viên, tổ chức tài chính, cố vấn của chúng tôi có thể cần xem lại thông tin cá nhân cụ thể để cung cấp các dịch vụ pháp lý, kế toán, tuân thủ, ngân hàng và các dịch vụ tương tự.
 • Quản trị viên dịch vụ
  Nếu bạn làm việc cho một tổ chức sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quản trị viên dịch vụ của người quản lý của bạn và những người khác trong tổ chức của bạn có thể có khả năng truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân cụ thể. Như đã nêu ở trên, việc sử dụng Dịch vụ của quản trị viên dịch vụ của người quản lý sẽ được coi là đã cho phép và đồng ý cho người quản lý của bạn truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân nói trên theo chính sách nội bộ của họ. Vui lòng tham khảo chính sách nội bộ của tổ chức của bạn nếu bạn có thắc mắc về điều này.Tất cả các người quản lý đều bảo đảm, đại diện và cam kết rằng tất cả các chính sách nội bộ và việc sử dụng thông tin cá nhân của nhân viên phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật hiện hành.
 • Cơ quan pháp lý
  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật pháp hiện hành là cần thiết, bao gồm các yêu cầu của chính phủ, yêu cầu thực thi pháp luật và các yêu cầu khác để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.
 • Các trường hợp khác
  Trong trường hợp tái cơ cấu tổ chức, sáp nhập hoặc bán, chúng tôi có thể chuyển bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập và lưu trữ. Tuy nhiên, do bản chất mở vốn có của Internet, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn chắc chắn. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào bị xâm phạm, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để điều tra và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng và thực hiện các hành động khác theo luật pháp và quy định hiện hành.

THỜI GIAN CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong trường hợp Tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể giữ một số thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm phát hiện gian lận và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm thuế, báo cáo theo luật định và kiểm toán.

NGƯỜI DÙNG DƯỚI 18 TUỔI

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập bất cứ thông tin nhân dạng nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để loại bỏ thông tin đó. Nếu bạn tin rằng một trẻ em dưới 18 tuổi trong bất kỳ trường hợp nào đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@ezbiztrip.vn.
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn click vào đường link dẫn đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc các hành vi và chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ đó. Để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật của các trang web và dịch vụ khác mà bạn truy cập.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Bạn có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của bạn:
 • Tùy chỉnh giao tiếp
  Bạn có thể hủy đăng ký từ hệ thống truyền thông tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách click vào đường link từ chối trên bất kỳ thông điệp tiếp thị nào được gửi đến cho bạn, cập nhật tùy chỉnh giao tiếp của bạn thông qua cài đặt Tài khoản, hoặc liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng bạn không thể từ chối nhận một số thông tin liên quan đến Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc xác nhận đặt chỗ, cảnh báo bảo mật và cảnh báo xác minh, hóa đơn và phê duyệt chi phí.
 • Chặn cookie
  Bạn có thể xóa hoặc chặn một số cookie nhất định bằng cách sử dụng các cài đặt trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn không chấp nhận cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được Dịch vụ của chúng tôi đúng cách. Ngoài ra, hầu hết các mạng quảng cáo cung cấp cho bạn một cách để từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu.
 • Truy cập và chỉnh sửa
  Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách truy cập cài đặt Tài khoản thông qua trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@ezbiztrip.vn và cung cấp tên và thông tin bạn yêu cầu truy cập, sửa chữa hoặc xóa. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại và cập nhật. Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác. Chúng tôi cũng có thể tính phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn nếu lặp đi lặp lại, quá mức hoặc yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng, hoặc, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại thông tin của bạn khi cần thiết để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc giải quyết tranh chấp.
 • Quyền chủ thể dữ liệu cho Công dân EU và/hoặc Tổ chức trong khối EU
  GDPR cung cấp cho các cá nhân có liên quan các quyền bổ sung bao gồm quyền truy cập thông tin cá nhân, quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân, quyền xóa thông tin cá nhân, quyền phản đối xử lý thông tin cá nhân, quyền hạn chế xử lý thông tin cá nhân, quyền chuyển giao thông tin cá nhân, quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân và quyền không chấp nhận các quyết định tự động. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@ezbiztrip.vn. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về danh tính trước khi trả lời bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền của bạn. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời hạn luật định hiện hành.
  Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể buộc phải ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần liên hệ với chúng tôi về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@ezbiztrip.vn.

VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về Chính sách này trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh truyền thông phù hợp. Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên trang này trừ khi được ghi chú khác trong thông báo. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được coi là sự đồng ý của bạn với Chính sách này và mọi cập nhật của nó.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Chính sách này được điều chỉnh bởi pháp luật của Singapore. Bạn tuân thủ thẩm quyền tài phán riêng biệt của tòa án Singapore.