Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Các loại tài khoản / cấp bậc trong EzBizTrip là gì?

Có 4 loại tài khoản/cấp bậc trong EzBizTrip:

1. Quản trị viên (Admin)

2. Quản lý (Manager)

3. Kế toán (Accountant)

4. Người dùng (User)