Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào để thiết lập chính sách cho từng chuyến đi?

Là quản trị viên của công ty tại EzBizTrip, bạn có quyền truy cập để tạo và tùy chỉnh chính sách chuyến đi cho các nhóm nhân viên khác nhau.

Mỗi nhóm nhân viên được thiết lập một chính sách riêng.

Chính sách mặc định được cài đặt sẵn trong trường hợp bạn không muốn tạo chính sách mới. EzBizTrip sử dụng các cài đặt này song song với mức giá thực tế trên thị trường để tính toán ngân sách của chuyến đi đang được đề xuất.

1. Đăng nhập vào tài khoản công ty của bạn

2. Vào hồ sơ của bạn ở icon phía trên cùng, góc phải của website, chọn Cài đặt công ty (Company setting)

3. Menu điều hướng bên trái, chọn tab Chính sách du lịch (Travel Policy), nhấp chọn Tạo mới (Create New)

4. Trong ô tạo mới, nhập thông tin: Tên chính sách (Policy Name) và chọn tài khoản người dùng trong công ty muốn thêm vào chính sách đó

5. Vào chính sách mới vừa tạo, cài đặt cho từng danh mục: Chính sách chuyến bay, Chính sách khách sạn, Trợ cấp đi lại (Flight Policy/Hotel Policy/Travel Allowance)

Làm thế nào để tôi có thể phê duyệt yêu cầu chi phí công tác của nhân viên?

Trước hết, hãy đảm bảo rằng chế độ cài đặt tài khoản đã được thiết lập và tài khoản của bạn được đặt làm người phê duyệt. Bạn sẽ nhận được thông báo về yêu cầu chuyến đi hoặc yêu cầu chi phí của nhân viên.

Phê Duyệt Chuyến Công Tác:

1. Chọn Phê duyệt (Approval) ở Menu điều hướng, sau đó chọn Quản lý phê duyệt chuyến đi (Trip Approval Management) > Yêu cầu phê duyệt (Approvals Required)

2. Nhấp vào yêu cầu cần phê duyệt để xem chi tiết: Thông tin chuyến công tác (Tên chuyến đi, Điểm khởi hành, Điểm đến, Thời gian, Nhân viên), Tổng ngân sách sự kiến, Ngân sách Máy bay, Khách sạn, Chi phí khác

3. Để xem lịch sử, chọn Quản lý phê duyệt chuyến đi (Trip Approval Management) > Lịch sử (History Log)

Phê Duyệt Chi Phí:

1. Chọn Phê duyệt (Approval) ở Menu điều hướng, sau đó chọn Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management) > Yêu cầu phê duyệt (Approvals Required)

2. Nhấp vào yêu cầu cần phê duyệt để xem chi tiết: Tên chuyến công tác / Tên báo cáo, Tổng ngân sách yêu cầu, Danh sách các chi phí (Tên chi phí, Loại chi phí, Số tiền, Hóa đơn)

3. Để xem lịch sử, chọn Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management) > Lịch sử (History Log)

Lưu ý: Đối với mỗi loại chi phí, bạn có thể thấy chính sách được áp dụng cho tài khoản nhân viên này. Bạn có thể để lại một tin nhắn lưu ý hoặc nhanh chóng ra quyết định của bạn. Sau khi được phê duyệt, yêu cầu chuyến đi hoặc chi phí không thể được điều chỉnh. Bạn chỉ có thể xem lịch sử yêu cầu chuyến đi / chi phí đã được phê duyệt hoặc từ chối.