Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Tôi có thể xem lịch sử phê duyệt chi phí không?

Có thể, bạn hoàn toàn có thể xem lại lịch sử phê duyệt theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản công ty bạn

Bước 2: Trên Menu điều hướng, chọn Phê duyệt (Approval) > Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management)

Bước 3: Trong màn Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management), chọn Lịch sử (History log) để xem lịch sử các chi phí bạn đã phê duyệt

Làm thế nào để xem báo cáo về chi phí của từng chuyến đi?

Chi phí chi tiết của chuyến đi được báo theo theo Danh mục chi phí, để xem báo cáo bạn thực hiện những bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản công ty của bạn

Bước 2: Trên Menu điều hướng, chọn Báo cáo (Report) > Chi phí công ty (Company Expenses)

Bước 3: Chọn chuyến đi bạn muốn tạo báo cáo và nhấp chọn Xem (View)