Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Công ty có những cấp bậc tài khoản nào?

Có 4 cấp bậc tài khoản trong một công ty tại EzBizTrip:

 • Quản trị viên (Admin)
 • Quản lý (Manager)
 • Kế toán (Accountant)
 • Nhân viên (User)

Tương ứng với các chức năng cụ thể như sau:

Làm thế nào để cài đặt một công ty mới?

Việc cài đặt và thiết lập một công ty mới tại EzBizTrip có thể được thực hiện trong vài phút, bạn có thể thực hiện các thao tác đơn giản sau:

Thêm nhân viên vào công ty (Add user):

Bước 1: Trong trang Cài đặt công ty, trên Menu điều hướng bên trái, chọn tab Người dùng (Users). Đây là trang quản lý toàn bộ nhân viên trong công ty của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm mới, chỉnh sửa, vô hiệu hoá, xóa một người dùng (user) bất kỳ.
Bước 2: Chọn Thêm người dùng (Add user), điền đầy đủ thông tin: email, tên (name), phòng ban (department), vai trò (role), chính sách du lịch (travel policy), nhấp chọn Thêm (Add) để thêm mới một người dùng.
Bước 3: EzBizTrip sẽ tự động gửi email đến người được mời vào công ty, kèm hướng dẫn đăng nhập.

Để quản lý và cài đặt chính sách du lịch cho từng nhóm đối tượng, bạn có thể nhóm, phòng ban và chỉ định người phê duyệt

Bước 1: Vào Cài đặt công ty (Comany settings) trong Hồ sơ của tôi (My Profile) hình tròn ở phía trên góc phải màn hình.
Bước 2: Tiến hành cài đặt các danh mục:

 • Hồ Sơ Công Ty (Company Profile): Cập nhật, chỉnh sửa thông tin chi tiết của công ty
 • Phòng Ban (Department): Tạo các phòng ban trong công ty và chỉ định người phê duyệt cho từng phòng ban
 • Người Dùng (Users): Quản lý hồ sơ của toàn bộ nhân viên trong công ty: tên, email, phòng ban, vai trò, chính sách du lịch..
 • Cài Đặt Chi Phí (Expense Settings): Quản lý các danh mục chi phí của công ty
 • Chính Sách Du Lịch (Travel Policy): Tạo và quản lý chính sách du lịch áp dụng theo nhóm, phòng ban
 • Cài Đặt Phê Duyệt (Approval Settings): Cài đặt chính sách phê duyệt cho công ty, cá nhân
 • Chính Sách Điểm Thưởng (Rewards Policy): Cài đặt chính sách điểm thưởng cho công ty
 • Cách Thức Thanh Toán (Payment Method): Thêm mới, quản lý các tài khoản thanh toán của công ty

Làm thế nào để tạo một công ty mới?

Bắt đầu tạo và quản lý công ty của bạn tại EzBizTrip, dễ dàng gửi lời mời tham gia tới đồng nghiệp của bạn. Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đây:

Bước 1: Tại trang chủ www.ezbiztrip.com nhấp chọn Bắt đầu (Get started). Điền đầy đủ thông tin, nhấp chọn Yêu cầu dùng thử (Request A Demo)
Bước 2: Dựa vào thông tin bạn đã gửi, hệ thống EzBizTrip sẽ tạo công ty và gửi lại thông tin hướng dẫn vào email cho bạn.
Bước 3: Đăng nhập EzBizTrip bằng email, bạn có thể cập nhật hoặc thay đổi thông tin công ty tại Cài đặt công ty (Company Settings) trong Hồ sơ cá nhân (My Profile) ở góc phải phía trên cùng màn hình.