Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email của tài khoản Quản trị viên (Admin) hoặc tài khoản Người dùng (User)?

Địa chỉ email cho quản trị viên và tài khoản người dùng không thể thay đổi.

Nếu nhân viên của bạn đã thay đổi địa chỉ email, bạn có thể Vô hiệu hóa (Disable) hoặc Xóa (Delete) tài khoản cũ và tạo một tài khoản mới cho họ.

Làm cách nào để xóa tài khoản Quản trị viên (Admin)?

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để tạo tài khoản dùng thử?

Để tạo tài khoản dùng thử, vui lòng làm theo những bước sau:

Bước 1: Trước hết, bạn phải tạo tài khoản Quản trị viên (Admin), sau đó dùng tài khoản Quản trị viên để tạo các tài khoản khác cho công ty

Bước 2: Truy cập https://www.ezbiztrip.com/request-demo

Bước 3: Điền đầy đủ các ô thông tin và nhấp chọn vào Yêu Cầu Dùng Thử (Request Demo)

Bước 4: Bạn sẽ được cung cấp tài khoản dùng thử trong 30 ngày để trải nghiệm thử nền tảng của chúng tôi mà không cần đăng ký hay thanh toán bất cứ một khoản phí nào

Bước 5: Khi công ty của bạn hài lòng với nền tảng của chúng tôi, bạn có thể tiến hành yêu cầu chuyển đổi tài khoản này thành tài khoản thực