Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Tôi nên làm gì nếu tôi không nhận được Mã xác minh?

Trường hợp bạn đã kiểm tra Email trong Hộp thư đến (Inbox) vẫn không nhận được Mã xác minh. Vui lòng kiểm tra cả hộp thư rác của bạn để có thể kiểm tra mã xác minh của chúng tôi.

Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa?

Một vài tình huống có thể xảy ra sẽ khiến tài khoản bị Vô hiêụ hóa (Disable) hoặc Xóa (Delete) khỏi EzBizTrip:

1. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu hủy kích hoạt từ tài khoản Quản trị viên (Admin) của công ty. Theo đó, tất cả các tài khoản của người quản lý/ kế toán/ người dùng sẽ bị hủy kích hoạt cùng với tài khoản Quản trị viên (Admin).

2. Tài khoản Quản trị viên (Admin) có thể xóa bất kỳ tài khoản người quản lý/ kế toán/ người dùng nào. Hãy liên hệ với Quản trị viên (Admin) để xác nhận lại.

Các loại tài khoản / cấp bậc trong EzBizTrip là gì?

Có 4 loại tài khoản/cấp bậc trong EzBizTrip:

1. Quản trị viên (Admin)

2. Quản lý (Manager)

3. Kế toán (Accountant)

4. Người dùng (User)