Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để xóa tài khoản của tôi?

Để xóa tài khoản của bạn, bạn có thể thực hiện theo những cách sau:

Cách 1: Liên hệ với Quản trị viên (Admin) của công ty bạn trên nền tảng EzBizTrip

Cách 2: Tài khoản của Quản trị viên (Admin) có thể xóa các tài khoản: Người dùng (User), Kế toán (Accountant), Quản lý (Manager)

Cách 3: Để xóa tài khoản Quản trị viên (Admin), người quản lý của công ty có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu qua email: support@ezbiztrip.com

Tôi nên làm gì nếu tôi quên mật khẩu?

Bước 1: Truy cập https://www.ezbiztrip.com/login
Bước 2: Nhấp vào liên kết Quên mật khẩu? (Forgot password?)
Bước 3: Nhập địa chỉ email tài khoản của bạn và EzBizTrip sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu.

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email?

Địa chỉ email là tài khoản dùng để đăng nhập vào hệt thống, bạn không thể thay đổi nó.
Nếu muốn thay đổi, vui lòng liên hệ với Quản trị viên (Admin) của công ty bạn trên nền tảng EzBizTrip.

Làm cách nào để tạo tài khoản?

Bạn cần liên hệ với người phụ trách tài khoản Quản trị viên (Admin) của công ty trên nền tảng EzBizTrip để tạo tài khoản người dùng.