Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Chi phí đăng ký tài khoản duy trì của Ezbiztrip là bao nhiêu?

Hiện tại EzBizTrip không thu bất kỳ một khoản phí nào khi bạn đăng ký tài khoản. Giá hiện lên khi bạn đặt vé máy bay, khách sạn là giá cuối cùng. Không có chi phí ẩn.