Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Chính sách hoàn tiền

Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những cách sau:

  • Qua website www.ezbiztrip.com
  • Qua số điện thoại +65-8184-1789 (Văn phòng Việt Nam)
  • Gửi thư điện tử qua địa chỉ support@ezbiztrip.com

Đối với những loại phòng không hoàn trả, bạn sẽ không nhận được hoàn tiền nếu có thay đổi hoặc hủy phòng.

Đối với những loại phòng có hoàn trả, bạn có thể được hoàn lại toàn bộ, một phần hoặc hủy bỏ. Nếu bạn đủ điều kiện để hoàn trả, chúng tôi sẽ xử lý các quy trình hoàn trả trong vòng 24 giờ. Sau quá trình xử lý, bạn có thể phải mất đến 7 ngày để nhận được tiền về tài khoản tín dụng và mất tối đa 2 chu kỳ thanh toán để khoản tín dụng đó hiển thị trên bảng sao kê của bạn.

Khi thực hiện quy trình hoàn tiền, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn kèm với biên lai hoàn tiền gồm chi tiết liên quan đến số tiền, cách thức và thời điểm bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại.