Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Có các loại chi phí nào?

Các loại chi phí (Expense Categories) là danh sách các chi phí cần thiết cho một chuyến công tác, bao gồm:

1. Chi phí máy bay (Flight): Là chi phí thực bạn trả cho hãng bay trong chuyến công tác.

2. Chi phí khách sạn (Accommodation): Là chi phí thực bạn phải trả cho các khách sạn trong chuyến công tác.

3. Chi phí đi lại (Travel Allowance): Là những chi phí như thuê xe, phí taxi trong chuyến đi,… được thiết lập bởi quản trị viên cho từng cấp nhân viên. Chi phí được giới hạn theo ngày. Tổng chi phí là tất cả chi phí đi lại trong chuyến công tác.

4. Các chi phí khác (Uncategorized): Như chi phí ăn uống cho khách hàng, in tài liệu hay một số chi phí phụ khác, không thuộc các loại chi phí nêu trên. Trên đây là những chi phí mặc định được EzBizTrip thiết lập. Từng công ty có thể tùy biến thêm vào các danh mục chi phí khác.