Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Điểm thưởng EzBizTrip Rewards có hết hạn không?

Điểm thưởng EzBizTrip Rewards của bạn sẽ hết hạn trong vòng 1 năm. Từ ngày 01/7/2020, EzBizTrip áp dụng chính sách Hạn sử dụng điểm thưởng theo hoạt động. Theo đó, miễn là bạn sử dụng ít nhất 1 dịch vụ của EzBizTrip trước thời hạn, điểm thưởng của bạn tiếp tục được gia hạn tính từ ngày giao dịch cuối cùng.