Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Hướng dẫn thêm một chi phí mới

Để Thêm chi phí mới (Add New Expense) có những cách như sau:
Cách 1: Trên Menu điều hướng chọn Chuyến đi của tôi (My travel), ô thứ 2 mục Thêm chi phí (Add Expense), nhấp chọn Thêm nhanh (Quick Add)
Cách 2:
Trên Menu điều hướng chọn Chi phí (Expense), nhấp chọn Thêm chi phí (Add Expense)
Cách 3:
Vào một chuyến đi / báo cáo bất kỳ, nhấp chọn Thêm chi phí (Add Expense)

Trong trang Thêm chi phí (Add New Expense), điền thông tin vào các trường thông tin:

Chuyến đi / Báo cáo chi phí (Trip / Expense Report): Gán chi phí cho chuyến đi đã được tạo
Danh sách chi phí (Expense category): Lựa chọn danh mục chi phí phù hợp
Nhà cung cấp (Vendor name): Tên nhà cung cấp dịch vụ
Thành phố (City): Tên thành phố mà bạn sử dụng dịch vụ
Ngày giao dịch (Transaction date): Ngày thực hiện giao dịch cho chi phí đó
Số tiền (Amount): Số tiền
Ghi chú (Note): Để lại tin nhắn cho cấp trên về chi phí đó (nếu có)

Sau cùng, nhấp vào Lưu (Save) hoặc Lưu và Tạo Mới (Save and Add New). Hệ thống sẽ tự động thêm chi phí vừa tạo vào Chuyến đi/ Báo cáo tượng ứng.

Thêm một chi phí mới trong báo cáo chi phí