Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để tạo yêu cầu chuyến đi?

1. Đăng nhập vào tài khoản công ty của bạn

2. Chọn Tạo yêu cầu (Create a Trip) trên thanh Menu điều hướng

3. Chọn Yêu cầu công tác (Business Trip), điền đầy đủ thông tin chuyến công tác của bạn, chọn Xem trước (Review)

4. Kiểm tra lại tất cả các thông tin, sau đó chọn Gửi (Submit) để gửi yêu cầu duyệt cho cấp trên

Lưu ý: Yêu cầu duyệt ngân sách chuyến đi được gửi đến bộ phận quản lý phê duyệt trước khi bạn có thể tiến hành phần còn lại.