Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để xóa tài khoản của tôi?

Để xóa tài khoản của bạn, bạn có thể thực hiện theo những cách sau:

Cách 1: Liên hệ với Quản trị viên (Admin) của công ty bạn trên nền tảng EzBizTrip

Cách 2: Tài khoản của Quản trị viên (Admin) có thể xóa các tài khoản: Người dùng (User), Kế toán (Accountant), Quản lý (Manager)

Cách 3: Để xóa tài khoản Quản trị viên (Admin), người quản lý của công ty có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu qua email: support@ezbiztrip.com