Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào để tải lên hóa đơn kèm với chi phí khi tạo mới chi phí?

Để đính kèm biên lai / hóa đơn trên danh mục chi phí, bạn thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Tại Tạo mới chi phí (Add New Expense), nhấp vào Ảnh/Tệp (Photo/File)

Bước 2: Đính kèm biên lai / hóa đơn chi phí của bạn bằng cách chọn từ máy tính / thiết bị di động hoặc kéo và thả tệp để thêm chi phí.

Bước 3: Dựa vào chính sách của công ty, bạn hãy tải lên danh mục chi phí với định dạng được liệt kê sau đây.

Lưu ý: Bạn có thể đính kèm hình ảnh hoặc tệp lưu trữ từ máy tính. Nhấp vào nút tải lên và chọn .png, .jpg, .jpeg, .pdf để tải lên tối đa 4 tệp và giới hạn 2MB cho mỗi tệp.