Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào để tạo một công ty mới?

Bắt đầu tạo và quản lý công ty của bạn tại EzBizTrip, dễ dàng gửi lời mời tham gia tới đồng nghiệp của bạn. Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đây:

Bước 1: Tại trang chủ www.ezbiztrip.com nhấp chọn Bắt đầu (Get started). Điền đầy đủ thông tin, nhấp chọn Yêu cầu dùng thử (Request A Demo)
Bước 2: Dựa vào thông tin bạn đã gửi, hệ thống EzBizTrip sẽ tạo công ty và gửi lại thông tin hướng dẫn vào email cho bạn.
Bước 3: Đăng nhập EzBizTrip bằng email, bạn có thể cập nhật hoặc thay đổi thông tin công ty tại Cài đặt công ty (Company Settings) trong Hồ sơ cá nhân (My Profile) ở góc phải phía trên cùng màn hình.