Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào để tham gia vào công ty của tôi đã có trên EzBizTrip?

Để tham gia vào công ty đã có trên EzBizTrip, bạn chỉ cấp chấp nhận lời mời của Admin công ty qua email theo những bước sau:

1. Kiểm tra hộp thư đến để tìm email mời tham gia từ EzBizTrip (trường hợp không có, vui lòng kiểm tra mục spam)
2. Nhấp chọn Tham gia ngay (Join Now)
3. Thay đổi mật khẩu mới
4. Đăng nhập với email công ty, mật khẩu và mọi thứ đã sẵn sàng