Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào để xem báo cáo về chi phí của từng chuyến đi?

Chi phí chi tiết của chuyến đi được báo theo theo Danh mục chi phí, để xem báo cáo bạn thực hiện những bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản công ty của bạn

Bước 2: Trên Menu điều hướng, chọn Báo cáo (Report) > Chi phí công ty (Company Expenses)

Bước 3: Chọn chuyến đi bạn muốn tạo báo cáo và nhấp chọn Xem (View)