Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào để yêu cầu duyệt chi phí không liên quan đến các chuyến công tác?

Bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản công ty.

Bước 2: Ở màn hình chính, trên Menu thanh điều hướng trên cùng, nhấp chọn Tạo yêu cầu (Create a Trip / Expense)

Bước 3: Ở màn Tạo mới (Create New), chọn tab Báo cáo chi phí (Expense Report). Nhập thông tin cho báo cáo muốn tạo: Tên báo cáo, thời gian, ghi chú. Chọn Tạo

Bước 4: Vào màn chi tiết của Báo cáo chi phí bạn vừa tạo. Nhấp chọn vào Thêm chi phí mới (Add New Expense). Nhập tất cả các chi tiết của chi phí, chọn Lưu (Save) hoặc Lưu và tạo mới (Save and Add New)

Bước 5: Sau khi nhập tất cả các chi phí liên quan đến chuyến công tác, để yêu cầu duyệt chi phí, nhấp chọn Yêu cầu duyệt (Claim All Expense). Yêu cầu duyệt chi phí chuyến đi sẽ được chuyển cho cấp trên của bạn.