Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào tôi có thể xem trạng thái chi phí sau khi gửi yêu cầu phê duyệt chi phí?

Bạn sẽ nhận được thông báo thông qua email về trạng thái yêu cầu chi phí cho dù chúng được phê duyệt hay từ chối. Ngoài ra bạn có thể làm theo cách sau.

Bước 1: Đăng nhập vào EzBizTrip bằng tài khoản công ty của bạn.

Bước 2: Ở màn hình chính, trên Menu thanh điều hướng trên cùng, nhấp chọn Chi phí (Expense) Bước Bạn có thể truy cập vào danh mục Chi phí (Expense) và xem trạng thái cập nhật mới nhất của từng chi phí theo chuyến đi hoặc theo báo cáo.