Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Số điểm thưởng được tính cho người dùng như thế nào?

Điểm thưởng được tạo ra thông qua việc tiết kiệm chi phí công tác thực tế của người dùng so với ngân sách đã duyệt. Số tiền tiết kiệm được sẽ được quy đổi sang điểm thưởng.
Ví dụ:
Nếu ngân sách của chuyến đi được phê duyệt ở mức $1000
Nhưng chi phí công tác thực tế bạn hoàn thành với $500
Chi phí bạn tiết kiệm được là $1000- $500 = $500
Nếu số phần trăm tích điểm do quản trị viên đặt là 60% cho người dùng và 40% cho công ty, thì người dùng được hưởng là $500 x 60% = $300 để tích điểm.