Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Tại sao tôi cần tạo yêu cầu chuyến đi?

Yêu cầu chuyến đi được sử dụng để dự toán chi phí có thể phát sinh trong suốt chuyến đi. Cấp quản lý có thể rà soát các chi phí công tác trước khi phê duyệt và kiểm soát ngân sách công tác phí.