Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Tạo chuyến đi là gì và tại sao tôi cần yêu cầu Tạo chuyến đi?

Trước khi đặt chuyến bay và khách sạn cho chuyến công tác, trước tiên bạn sẽ cần tạo yêu cầu chuyến đi bằng cách chọn danh mục Tạo chuyến đi (Create a Trip). Yêu cầu chuyến đi này được sử dụng cho việc dự đoán các chi phí có thể phát sinh trong chuyến đi.

Nhà quản lý có thể ước lượng được tổng chi phí chuyến đi trước khi phê duyệt và có thể cân đối chi phí cho chuyến đi sắp tới.

Những chi phí này bao gồm vé máy bay, chi phí ăn ở, chi phí vận chuyển, bữa ăn hàng ngày (mỗi điểm), các chi phí khác, v.v.

EzBizTrip tính đến giá thị trường theo thời gian thực và chính sách du lịch của công ty khi tính chi phí đi lại.