Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Tôi có phải chọn tham gia hệ thống phần thưởng không

Bạn cần không phải lựa chọn.
Tất cả người dùng được tự động đăng ký vào hệ thống phần thưởng từ khi họ bắt đầu sử dụng nền tảng EzBizTrip.

Người dùng là quản trị viên chính của công ty sẽ cần đặt tỷ lệ phần trăm quy đổi điểm thưởng bằng cách Cài đặt phần thưởng (Reward Setting) trước khi người dùng khác bắt đầu đặt chuyến bay và khách sạn.
Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi phần thưởng đều được trao theo chính sách của công ty.