Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Tôi có thể đổi điểm thưởng của mình thành tiền mặt và rút tiền từ tài khoản của mình không?

Rất tiếc, Điểm thưởng của bạn không thể chuyển đổi thành tiền mặt hay tiền trong tài khoản.