Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Tôi có thể xem lại lịch sử chuyến đi không?

Bạn có thể theo dõi lịch sử hành trình của chuyến công tác:

1. Chọn Chuyến đi của tôi (MyTravel) ở Menu điều hướng

2. Chọn bất kỳ chuyến đi nào trong Chuyến công tác (Business Trips) và nhấp vào đó

3. Chọn Hành trình (Itinerary) để xem thông tin chi tiết của chuyến đi

Lưu ý: Hành trình (Itinerary) sẽ giúp bạn quản lý thông tin về các chuyến đi của mình bao gồm: Kế hoạch chuyến đi, Vé máy bay, Đặt khách sạn, Kế hoạch hội nghị và sự kiện.