Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Tôi có thể xem lịch sử phê duyệt chi phí không?

Có thể, bạn hoàn toàn có thể xem lại lịch sử phê duyệt theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản công ty bạn

Bước 2: Trên Menu điều hướng, chọn Phê duyệt (Approval) > Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management)

Bước 3: Trong màn Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management), chọn Lịch sử (History log) để xem lịch sử các chi phí bạn đã phê duyệt