Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Tôi là người phụ trách công ty của tôi, tại sao tôi vẫn cần yêu cầu Tạo chuyến đi?

Mục đích của yêu cầu Tạo một chuyến đi (Business Travel) không chỉ là công cụ phê duyệt cho nhân viên, nó còn cho phép bạn quản lý chi phí tương ứng với từng chuyến đi, quản lý chi phí theo các danh mục.

Dữ liệu này sẽ được tổng hợp để phân tích, đưa ra các báo cáo về chi phí phục vụ cho việc quản lý, kiểm soát và dự trù chi phí để phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.