Điều khoản và Điều kiện


Cập nhật ngày 15.03.2020
Chào mừng tới EzBizTrip - Giải pháp công ty du lịch trực tuyến (“Giải pháp”). Xin vui lòng đọc kĩ Điều kiện thỏa thuận sử dụng. Bạn chỉ có thể đăng kí Giải pháp một lần và buộc phải dùng email công ty để đăng kí. Mọi thỏa thuận sau đây là bắt buộc đối với bất kỳ cá nhân nào sử dụng Giải pháp liên quan đến tài khoản EzBizTrip (Tài khoản trực tuyến).
Bằng cách đăng ký sử dụng hoặc sử dụng Giải pháp có sẵn thông qua trang web www.ezbiztrip.vn và / trang của trang có liên quan (đối với trang web của Trang), bạn (1) đồng ý với các điều khoản sau và các điều kiện của thỏa thuận sử dụng này (Thỏa thuận T & C) và tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được công ty hoặc tổ chức ủy quyền xác định là Chủ tài khoản (Công ty mật vụ) để sử dụng Tài khoản với tư cách là người dùng cá nhân .
Ngoài ra, bằng cách đồng ý với Thỏa thuận T & C, bạn cũng đồng ý với chính sách quyền riêng tư của sản phẩm EzBizTrip, được đặt tại https: / /www.ezbiztrip.vn/privacy-policy , bao gồm thông tin về cách EzBizTrip thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận T & C này, bạn không nên sử dụng Giải pháp. EzBizTrip Inc. có thể thay đổi tùy theo quyết định của mình bất cứ lúc nào. Khi thay đổi được đề ra, EzBizTrip sẽ tạo một bản sao mới thỏa thuận của bạn tại trang web và trong Ứng dụng. Mọi điều khoản bổ sung mới sẽ được cung cấp từ bên trong hoặc thông qua Giải pháp EzBizTrip công bố trên Trang web hoặc trong Ứng dụng. Chúng tôi sẽ cập nhật Ngày sửa đổi nội dung mới nhất trên T & C. Mọi thay đổi đối với Thỏa thuận T & C sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với Người dùng mới của trang web, Ứng dụng, và sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày sau khi đăng thông báo về những thay đổi đó trên trang web cho Người dùng hiện tại hoặc sau mười lăm (15) ngày từ khi gửi thông báo qua email về những thay đổi đó cho Người dùng đã đăng ký. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, bạn phải ngừng sử dụng Giải pháp.

Đăng kí; Bảo mật tài khoản.

 • Đăng kí
  Bạn phải đăng ký tài khoản người dùng để có thể sử dụng Giải pháp. EzBizTrip có toàn quyền quyết định việc từ chối đăng ký, từ chối hoặc giới hạn quyền truy cập vào Giải pháp hoặc bất kỳ tính năng nào với bất kỳ ai. Bạn cần cung cấp thông tin trung thực, chính xác, mới nhất và đầy đủ về bản thân trong bất kỳ bản đăng ký nào, đồng ý không cung cấp sai danh tính hoặc Thông tin người dùng của bạn, và đồng ý bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, đã lỗi thời hoặc không đầy đủ, hoặc EzBizTrip có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, đã lỗi thời hoặc không đầy đủ, EzBizTrip có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Giải pháp hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).
 • Bảo mật tài khoản
  Bạn sẽ duy trì và cập nhật kịp thời Thông tin người dùng của mình để đảm bảo thông tin chính xác, mới nhất và đầy đủ. Bạn không được chia sẻ Tài khoản và/hoặc mật khẩu của mình với bất kỳ ai và hiểu rằng bất kỳ người nào có tên người dùng và mật khẩu của bạn đều có thể truy cập Tài khoản (bao gồm thông tin người dùng, dữ liệu báo cáo chi phí, thông tin giao dịch và các dữ liệu người dùng khác). Bạn chấp nhận mọi rủi ro truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích Tài khoản của bạn hoặc trang web của bên thứ ba vì lý do chia sẻ hay mất tên người dùng và mật khẩu. Bạn nên nhanh chóng thông báo cho EzBizTrip nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Trang web, bao gồm mọi hành vi sử dụng trái phép hoặc tiết lộ tên người dùng hoặc mật khẩu. Bất kể việc mâu thuẫn với các nội dung ở đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền sở hữu hoặc quyền lợi tài sản khác với Tài khoản của mình, và bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các quyền trong và đối với Tài khoản của bạn sẽ mãi mãi thuộc quyền sở hữu và thuộc về lợi ích của EzBizTrip. Bằng cách sử dụng và truy cập EzBizTrip, bạn thừa nhận và đồng ý rằng đường truyền Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn. Bạn hiểu rằng mọi thông tin được gửi qua EzBizTrip có thể được đọc hoặc chặn bởi những người khác, ngay cả khi có một thông báo đặc biệt rằng một đường truyền cụ thể được mã hóa.

Phí.

Đăng ký tại EzBizTripEzbiztrip là miễn phí. EzBizTrip có quyền tính phí cho cả Công ty và Người dùng Nhân viên để truy cập và sử dụng tất cả hoặc một phần Giải pháp bất cứ lúc nào. Các khoản phí thu hồi thuế đối với các giao dịch khách sạn trả trước là khoản thu hồi từ thuế giao dịch ước tính (ví dụ: doanh thu và sử dụng, sử dụng phòng, thuế phòng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, v.v.) được trả cho nhà cung cấp khách sạn cho khoản thuế dựa trên dựa trên giá thuê phòng của khách sạn. Các nhà cung cấp khách sạn xuất hóa đơn cho chúng tôi cho các chi phí nhất định, bao gồm cả tiền thuế. Các nhà cung cấp khách sạn có trách nhiệm nộp thuế áp dụng cho các vùng lãnh thổ áp dụng thuế tương ứng.

Cấp quyền; Giới hạn sử dụng.

 • Cấp quyền
  Theo các điều khoản của Điều khoản sử dụng: (a) EzBizTrip cấp cho bạn quyền không độc quyền, trên toàn thế giới trong thời hạn của Điều khoản sử dụng để truy cập và sử dụng Giải pháp; và (b) bạn cấp cho EzBizTrip và nhà cung cấp dịch vụ của Ezbiztrip quyền (i) sử dụng, sửa đổi, hiển thị, phân phối và tạo tài liệu mới bằng cách sử dụng Nội dung của bạn khi cần thiết để cung cấp Giải pháp và (ii) để tạo và sử dụng các hình thức tổng hợp hoặc ẩn danh Nội dung của bạn mà không xác định Công ty, bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Tài khoản cho mục đích kinh doanh của EzBizTrip. Bằng cách gửi Nội dung, bạn tự động đồng ý hoặc hứa rằng chủ sở hữu Nội dung đó đã đồng ý rõ ràng rằng EzBizTrip có thể sử dụng Nội dung khi cần thiết để cung cấp Giải pháp mà không có bất kỳ giới hạn thời gian cụ thể nào và không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
 • Giới hạn sử dụng
  Trừ khi được cho phép rõ ràng theo Điều khoản sử dụng này, bạn sẽ không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
  • Sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm, công cụ, đại lý, thiết bị, cơ chế nào hoặc bất kì thứ gì tương tự để truy cập, tìm kiếm hoặc tải xuống tài sản trí tuệ từ Giải pháp của chúng tôi hoặc sử dụng Giải pháp của chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác ngoài các giao diện được hỗ trợ công khai của chúng tôi.
  • Sử dụng, bán, phân phối, cấp phép lại, phát sóng, phát trực tiếp hoặc khai thác thương mại bất kỳ Tài sản EzBbizTrip hoặc bất kỳ quyền nào theo Điều khoản sử dụng.
  • Đưa bất kỳ dữ liệu hoặc tài liệu vi phạm, tục tĩu, bôi nhọ hoặc các tài liệu, dữ liệu bất hợp pháp khác vào Giải pháp.
  • Sử dụng, hiển thị, nhân bản, xây dựng hoặc bằng cách khác kết hợp bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất kỳ trang web, ứng dụng di động, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
  • Sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập dữ liệu, trình quét hoặc các phương tiện hoặc quy trình tự động khác để truy cập, thu thập, lấy dữ liệu hoặc nội dung khác từ EzBbizTtrip hoặc tương tác theo cách khác với EzBbizTtrip với bất kỳ mục đích nào.
  • Cài phần mềm độc hại hoặc sử dụng Giải pháp của chúng tôi để phân phối phần mềm độc hại.
  • Giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp Giải pháp.

Hủy bỏ.

Bạn có thể chủ động hủy giao dịch phụ thuộc vào nhà cung cấp khách sạn/chuyến bay. Bạn có thể hủy hoặc thay đổi đặt phòng khách sạn/chuyến bay trả trước, nhưng bạn sẽ phải trả phí hủy hoặc phí thay đổi được nêu trong các quy tắc và giới hạn cho đặt phòng, phí này có thể cao bằng toàn bộ chi phí đặt phòng. Nếu bạn không hủy hoặc thay đổi đặt chỗ trước thời hạn cho phép trong chính sách hủy đặt chỗ áp dụng cho giao dịch của bạn (chính sách này thường thay đổi tùy theo nhà cung cấp khách sạn/chuyến bay, thường là 24 đến 72 giờ trước ngày bạn đến), bạn sẽ phải chịu một khoản phí bằng với mức giá phòng tính theo đêm tương ứng, phí thu hồi thuế và phí dịch vụ. Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ phí hủy hoặc phí thay đổi nào phát sinh. Trong các trường hợp hạn chế, một số nhà cung cấp khách sạn/chuyến bay không cho phép thay đổi hoặc hủy giao dịch sau khi chúng được thực hiện, như được nêu trong các quy tắc và giới hạn cho đặt phòng khách sạn.

Chấm dứt sử dụng.

Bạn có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào mà bạn đã cấp quyền truy cập vào EzBizTrip bằng cách không đăng nhập để sử dụng Giải pháp của chúng tôi trong 3 năm, hoặc bạn có thể liên hệ với Bộ phân hỗ trợ của chúng tôi tại support@ezbiztrip.com để yêu cầu chấm dứt.EzBizTrip toàn quyền quyết định việc chấm dứt Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, ngay lập tức khi có thông báo bằng văn bản (có thể bằng email) hoặc bằng cách chấm dứt Tài khoản hoặc quyền truy cập vào Tài khoản hoặc Giải pháp và chuyển hướng đăng nhập đến một thông báo về việc chấm dứt đó. EzBizTrip có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý trong những trường hợp nhất định theo quyết định của chúng tôi, những trường hợp đó sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn các điều sau):
 • phá vỡ hoặc vi phạm vi phạm Điều khoản hoặc các tài liệu, hướng dẫn hoặc quy tắc liên quan khác
 • yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
 • tự xóa tài khoản;
 • xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi;
 • ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu đối với Dịch vụ EzBizTripTravelstop, hoặc một phần trong đó; hoặc là
 • vấn đề hoặc sự cố an ninh hoặc kỹ thuật bất ngờ.
Khi chấm dứt, quyền sử dụng Giải pháp của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chương Trình Phần Thưởng.

Chương trình Phần thưởng EzBizTrip khuyến khích Người tham gia Chương trình Phần thưởng (như được xác định bên dưới) kiếm điểm thưởng (gọi tắt là “Điểm thưởng”) và theo các ưu đãi được xác định bởi EzBizTrip.
 • Người tham gia chương trình thưởng
  Bạn chỉ đủ điều kiện để trở thành Người tham gia Chương trình Phần thưởng nếu bạn ở độ tuổi trưởng thành chiếm đa số và: (i) có thẩm quyền pháp lý để đồng ý với Điều khoản sử dụng; (ii) cư trú tại một khu vực lãnh thổ cho phép tham gia Chương trình Phần thưởng một cách hợp pháp.
 • Kiếm Điểm thưởng
  Bạn có thể kiếm Điểm thưởng nếu bạn chi tiêu cho toàn bộ chuyến đi ít hơn ngân sách chuyến đi được duyệt bởi quản lý của bạn.
 • Đổi điểm
  Điểm thưởng chỉ có thể được đổi cho các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên cửa hàng EzBizTrip được cung cấp thông qua Giải pháp EzBizTrip và chỉ khi bạn tuân theo các quy trình đổi quà được quy định tại đó. Điểm thưởng sẽ được trừ vào Tài khoản của bạn sau khi bạn đã đổi chúng.
 • Điều khoản của Bên thứ ba
  Khi bạn đổi Điểm thưởng cho các sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp (ví dụ: các chuyến bay được cung cấp bởi các hãng hàng không, phòng khách sạn), tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được mua thông qua việc đổi Điểm thưởng có thể bị chi phối bởi các điều khoản của bên thứ ba đó. EzBizTrip không chịu trách nhiệm đối với các hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả các bên thứ ba có sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Cửa hàng.

Thông tin liên lạc.

Vui lòng gửi thông tin bằng văn bản đến địa chỉ sau:
EzBizTrip Inc,9 Đại lộ Temasek,
Tháp Suntec Two, # 07-01,
Singapore 038989
HOẶC bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ:contact@ezbiztrip.com