Thiết lập mới, thay đổi hay cập nhật chính sách đi công tác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và một khi chính sách đi công tác đã được thiết lập, bạn không cần phải lo lắng nhân viên của mình đi công tác vượt ngân sách nữa.

Chính sách thực tế và thuận tiện

Bằng cách tích hợp chính sách hạn mức công tác phí của công ty vào hệ thống, nhân viên công ty có thể nhìn thấy trước được khách sạn hay chuyến bay nào họ có thể đặt trong ngân sách cho phép.

Cấp quản lý và nhân viên sẽ đồng ý với

Một chính sách quản lý hạn mức công tác sẽ dễ dàng hơn cho người quản lý trong việc kiểm soát ngân sách. Nhân viên đi công tác có động lực để tiết kiệm chi phí cho công ty bằng các lựa chọn có ý thức hơn.